Vort Logo samt link til forsiden                  Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
   
                                                 - at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser                                                       

                                                                        fakta om os     vore møder     vort formål       lidt historie                                 senest opdateret 19. april 2017

                        tilbage

Indian summer på Ledreborg Slot 4. september 2004

28 medlemmer og ledsagere mødtes i den svindende morgentåge på P-pladsen ved Ledreborg Slot, og så hen til en herlig dag i strålende solskin. Forventningerne blev til fulde indfriet.

                          
Adgang til Ledreborg Slot fra alléen
                                                   
Alle er samlet foran hovedindgangen

Dagen blev indledt med, at vi fik en meget fin og inspirerende rundvisning af guiden Birthe Winther Buur, som kun med besvær kunne holde sig indenfor den time der var til rådighed inden næste hold stod klar.

Efterfølgende tog vort medlem Axel Hartmann over, idet han gennem den sidste generation har haft mulighed for at færdes i det herlige, fredede landskab, der omgiver Ledreborg. Axel har lejet sig ind i et lille hus, ”Planks Minde” som oprindeligt har været en beskeden landarbejderbolig, hørende under godset.

                              
Flaget hejses ved Planks Minde                                                         - og så er der frokost i det grønne.

Sammenslutningen havde sørget for naturalier til frokosten, og ved fælles hjælp var der snart skaffet plads til alle på arealet udenfor huset.
På trods af, at vi kom fra alle egne af Sjælland og egentlig kun har beredskab / bedriftværn til fælles, gik snakken meget livligt omkring bordene. Det var nu ikke meget bedriftværn, men utallige andre emner som vi ”tilfældigt sammenbragte” fik talt om. Det var helt tydeligt, at alle ”råhyggede” sig og nød det herlige sted ude i skoven

Efter frokost viste Axel os stolt rundt i området, hvor vi undervejs hørte om fasanopdræt, skov- og landbrug og en masse andre ting.

                            
Vi hører om fasanopdræt                                                                   og legenden om grevindens bænk

   
I skoven ligger en del huse som Axels

Da dette skulle skrives, checkede jeg lige Indian summer i ordbogen.
Der stod: ”periode med sommerligt vejr langt hen på efteråret” eller genopblussen af livskraft i alderdommen”
Ja, vejret var i alt fald med os, og da ingen af os er 20 år længere, tror jeg mange også kunne tilslutte sig den anden udlægning!

Tekst og foto
Niels Erik Bølling                                                          
tilbage