Vort Logo samt link til forsiden                  Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
   
                                                 - at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser                                                       

                                                                        fakta om os     vore møder     vort formål       lidt historie                                 senest opdateret 19. april 2017

tilbage

Vi så bjerge af materiel ved Falck Teknik 6. oktober 2004

Direktør Jørgen Damgaard gav en kort, men fyldig orientering om Falck Tekniks baggrund, oprindelse og nuværende marked.

En fusion i 1990-1991 mellem det daværende firma H. Meisner-Jensen A/S og Falck Sikring/Teknik har dannet det markedsmæssige grundlag for firmaet i dag. Falck Teknik er med i den nydannede koncern Falck Europa som tilsammen beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og har en omsætning på ca. 8 milliarder kr. pr. år.

Falck Teknik beskæftiger alene ca. 135 medarbejdere, og har en omsætning på ca. 140 millioner kr.

 

Firmaet dækker mange områder, hvoraf vi her ”kun” fik lejlighed til at se noget af de mere håndfaste som produkter som håndslukkere, slangeskabe, Storz koblingsprogram, førstehjælps- rednings- og ambulanceudstyr. Desuden så vi motorsprøjter, åndedrætsværn brandalarmeringsanlæg og massevis af andre artikler.

Uddannelse er et andet stort hovedområde, hvor man bl.a. på Esbjerg Brandskole, der nu ejes af Falck Teknik, uddanner professionelt brandmandskab. Desuden tilbydes landet over lokale kurser m.v.

Et særligt område er servicering af brandmateriel m.v. som udføres af personel, som har gennemgået en speciel uddannelse og er certificeret i henhold til DBI’s retningslinjer.

En vigtig del af serviceringen er også genbrug, men kun hvis materiellet kan stå for de strengeste kvalitets- og sikkerhedskrav.

Her f.eks. ses beholdere fra pulverslukkere, der gennemgår en rensning og visuel kontrol, før de igen trykprøves.

Jørgen Damgaard, der selv viste rundt overalt, berettede blandt andet om flere udviklingsarbejder, som for eksempel havde ført til, at de kunne levere specielt sikringsudstyr til sættevogne m.v.

.

Under vort besøg var Jørgen assisteret af Michael D. Hansen og Jens Jørgen Bangsgaard som på Falck Tekniks vegne modtog en lille opmærksomhed, som her overrækkes af vores formand Elton Seierø

Tekst og foto                                                                     tilbage
Niels Erik Bølling