Vort Logo samt link til forsiden                  Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
   
                                                 - at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser                                                       

                                                                        fakta om os     vore møder     vort formål       lidt historie                                 senest opdateret 19. april 2017

Medlemsmøde 28.april 2005 ved Statoil, Kalundborg

Industriel symbiose

Indledningsvis fortalte maskinmester Ib Hansen fra E2 Asnæsværket om den særlige symbiose man gennem mange år har haft  mellem Kalundborg Kommune og flere store industrivirksomheder, der gensidigt kan udnytte hinandens rest - og biprodukter.
I alt er der i dag omkring 20 forskellige projekter med udnyttelse af så forskellige produkter som aske, spildevand, brændbart affald, restvarme og slam, samt 12 andre produkter. 

Hvad er et raffinaderi?
Herefter tog vores vært, brand- og sikkerhedsleder Christian Hansen over, og fortalte så meget om hvad et raffinaderi er, at vi næsten begyndte at forstå det!
Dels fik vi en teoretisk introduktion, og dels fik vi en masse informationer under en rundtur på området.

I 1960 blev det første raffinaderi bygget på Asnæs ved Kalundborg fjord af Dansk Vedol. Senere blev det overtaget af Dansk Esso, og i 1986 blev ejerskabet overtaget af Statoil.
Hermed begyndte også en stærk udbygning af raffinaderiet, så det i dag kan bearbejde ca. 30.000 tønder råolie dagligt, som hovedsageligt kommer fra den Norske del af Nordsøen.
Af større udvidelser blev bl.a. nævnt kondensatraffinaderiet i 1995 , uddybningen af fjorden og bygning af nyt kajanlæg i 2000 og det sidste skud på stammen, et anlæg, der kan afsvovle diesel helt ned til 10 ppm. indviet i 2004.
Raffinaderiet dækker i dag et areal på ca. 1,2 x 1,2 km, og man kan på lang afstand se, bl.a. flammerne i toppen af de to flare, der ikke bare fyrer for gråspurvene, men fungerer som sikkerhedsventiler, så der ikke bliver for højt gastryk i processen.

Brandberedskabet
Alene det faktum, at råolien opvarmes til ca. 370 grader under processen, indicerer en vis brandfare, men et raffinaderi kan ikke eksplodere som en fyrværkerifabrik. Beredskabet skal dog konstant være til stede og være højt, så en brand kan tages i opløbet og straks begrænses. 

   

Derfor er der overalt på området permanent fordelt en masse slukningsudstyr m.v. så førsteindsats straks kan startes, og imens løber chaufføren - en kvindelig laborant - til brandstationen og henter den store brandbil.
Hun får dog snart et nyt "stykke legetøj", idet der til sommer leveres en endnu større vogn, som bl.a. kan levere 6.000 liter/minut fra skumkanonen, der kan kastes 85 meter. Så skal brandstationen også bygges større!

Arbejdsmiljø og sikkerhed.

En så speciel arbejdsplads kræver helt faste regler for al færdsel, arbejde og ophold på området. Såvel alle ansatte, som fremmedes håndværkere, skal derfor bl.a. gennemgå et HMS-kursus (helse-miljø-sikkerhed) før de "slippes løs" i området.
At indsatsen virker kan bl.a. ses af, at der ikke i årevis har været større skader, og selv småskader er et næsten ukendt begreb.


Sådan ser der ud inde på raffinaderiet:

foto og beretning Niels Erik Bølling