Vort Logo samt link til forsiden                  Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
   
                                                 - at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser                                                       

                                                                        fakta om os     vore møder     vort formål       lidt historie                                 senest opdateret 19. april 2017

Medlemsmødet tirsdag den 2.marts 2010 blev holdt i et af 
Folketingets flotte gruppeværelser på Christiansborg.

Socialdemokraternes gruppeværelse

Indsats i jordskælvsramt område

Tidligt om morgenen den 26. december 2003 ramte et jordskælv byen Bam i det sydlige Iran. Jordskælvets epicenter var placeret lige under den gamle historiske by og målte 6,8 på richterskalaen. Rystelserne, der alt i alt varede ca. 12 sekunder fik stort set hele byen til at synke i grus. Jordskælvet anslås at have kostet et sted mellem 30- og 50.000 mennesker livet.

Set i lyset af det store jordskælv i Haiti i januar måned, fik vi lejlighed til at høre om redningsarbejdet i et tilsvarende område i Iran efter jordskælvet 2.juledag 2003. 
Det blev straks
besluttet at afsende en blandet hjælpestyrke på i alt 57 personer, med al det nødvendige udstyr, såvel til indsats, som til egen overlevelse.

Brian Eriksson En af dem der indgik i hjælpestyrken, brandinspektør Brian Eriksson fra Frederiksberg Brandvæsen, fortalte os levende og humørfyldt om sine oplevelser. 
Alle, der er tilknyttet Beredskabsstyrelsens frivillige indsatsstyrke skal med ½ times varsel kunne frigøres fra eget arbejde for at møde frem, klar til indsats. 
De har f.eks. alle en "get-away-bag" stående pakket, så de ikke først skal i gang med at pakke kuffert. 

-Vi hørte om al det udstyr, der skulle med og om flytransporten, der blev forsinket af, at de nødvendige fly, der skulle komme fra Rusland, ikke var klar.
-Vi hørte om redningshundenes fantastiske evner og hvordan man ellers kunne lokalisere indsepærrede. 
-Vi hørte om indespærrede de blev fundet i live, selv om alt håb havde været ude.
-Vi hørte om uduelige lokale indsatschefer, som traf skæbnessvangre beslutninger, som danskerne kun på det kraftigste kunne påtale, men ikke forhindre.

Vi kunne have hørt meget mere, men den næste spændende gæst stod klar til at give os

En politikers syn på eget beredskab.

Line Barfod (mf)Beredskabsordfører fra Enhedslisten, Line Barfod, der også er ambassadør for Beredskabsforbundet, indledte med at fortælle om hendes kvaler da hun skulle værer ordfører i et emne hun ikke kendte meget til, men på rekordtid fik indblik i.
De frivillige er på alle områder en uvurderlig ressource, for samfundet har ikke midler til at have professionelt mandskab til alle opgaver,men der skal lidt til: Uddannelse, forskning og udvikling, var nogle af nøgleordene.

Vi skal se fremad, og imødesé nogle af de mulige trusler vi vil stå overfor i fremtiden:
Forgiftning af drikkevand, pulverbreve, skoleskyderier, oversvømmelser eller IT-hackere der vil lægge nationen ned. Det er dog stadig
væsentligt at flest mulige kan elementær brandbekæmpelse og førstehjælp.

Eget beredskab på virksomhederne skal især redde samfundsvigtige områder og hindre, at f.eks. udslip skader omgivelserne. 

Generelt skal det personlige ansvar styrkes. 
Der skal satses mere på uddannelse og alle bør lære førstehjælp helst allerede fra barnsben. 
Det vil være med til at styrke den enkeltes selvtillid og fjerne følelsen af afmagt, samt øge respekten for andre mennesker. "Hvad i ungdommen nemmes - ej i alderdommen glemmes"

Der bør også indføres risikobasseret dimensionering af virksomhedernes beredskab - og disse vurderinger bør hjælpes mere på vej af de lokale beredskabsafdelinger.
Det er relevant for medarbejdere, virksomheder og samfund at der findes frivillige, interne beredskaber på mange virksomheder.

Politisk bør vi alle - uanset parti - deltage i debatten og forsøge at fremme beredskabet på alle niveauer.
En del af de midler der i dag bevilliges, kunne måske fordeles lidt anderledes indenfor det samlede beredskab, sluttede Line Barfod.

tekst: Niels Erik Bølling
foto: Brian Eriksson og Niels Erik Bølling