Vort Logo samt link til forsiden                  Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
   
                                                 - at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser                                                       

                                                                        fakta om os     vore møder     vort formål       lidt historie                                 senest opdateret 19. april 2017

Medlemsmødet den 26.januar 2011 på Kyndbyværket      

 

Arbejdsmiljø- og beredskabsleder Rolf Baden indledte med at præsentere værket, og samspillet mellem alle værker i Norden; herunder fortalte han om det beredskabsmæssige samspil mellem de enkelte kraftværker El - beredskabet er en solidarisk aftale mellem alle værkerne.  

dscf0001.jpg (408771 byte) 

El produktionen er ikke alene forbundet indbyrdes mellem værkerne i Danmark, men også med produktionssteder i Norge, Sverige og Tyskland. 
Hvis der skulle opstå driftsforstyrrelser på transmissionssystemet, eller problemer på andre kraftværker
, kan anlægget på Kyndbyværket fuldautomatisk startes inden for få minutter.
I kan se el-strømmen online her 

dscf0002.jpg (440103 byte) 

Efterfølgende hørte vi om værkets interne beredskab og relationer til det eksterne beredskab. 

dscf0018.jpg (315593 byte) 

Så fik vi lejlighed til en tur rundt på værket. Første stop var ved den interne brandstation. 
Værkets eget beredskab består af 11 hjælperøgdykkere, samt en del samaritter og andre hjælpere.
Ud over brandstationen er der sluknings - og førstehjælpsudstyr fordelt overalt på værket.

 dscf0019.jpg (343916 byte) dscf0021.jpg (386171 byte) dscf0026.jpg (454334 byte) dscf0028.jpg (522469 byte)

       

Vi så mange detaljer der indgår i beredskabet, bl.a. i forbindelse med sprinkling i de enkelte afsnit. Kontrolrummet var ret imponerende og vi så de "utallige" skærme, hvor man kunne følge alle aktiviteter på alle danske produktionsanlæg og de internationale forbindelser. 

dscf0030.jpg (536308 byte)  dscf0032.jpg (573353 byte) 

Kyndbyværkets særlige styrke består ikke alene i, at det fuldautomatisk starter op på fuld styrke ved strømfald, men også at det kan starte fra "dødt net" indenfor 2 minutter:
2 store turbiner, der kan sammenlignes med motorerne i en jumbojet leverer kraften, så resten af værket kan starte op. 
Værkets samlede kapacitet er på ca. 700 Mwh.
Nødanlægget er nok af ældre dato, men netop derfor har det funktioner, som ikke kræver den store computerteknik.
Styretavlens opbygning stod i nogen kontrast til de mange skærme, der ellers var i kontrolrummet, men hovedturbinen fik os alle til at virke ret små.

 dscf0034.jpg (569200 byte)  dscf0036.jpg (397772 byte)

Der blev også denne gang rig lejlighed til at få en god dialog om erfaringer og gode input, såvel under oplægget, som under turen rundt på værket.

tekst og foto Niels Erik Bølling