Vort Logo samt link til forsiden                  Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
   
                                                 - at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser                                                       

                                                                        fakta om os     vore møder     vort formål       lidt historie                                 senest opdateret 19. april 2017

Frederiksberg Slot 28.januar 2012

  dscf0038.jpg (369843 byte) 

Kaptajn Axel Vermehren bød kl. 10 de 43 deltagere velkommen i riddersalen, og indledte med en beretning om slottets historie og nuværende brug, samt det interne beredskab på slottet.

Frederiksberg Slot 003.JPG (448684 byte)  dscf0001.jpg (575039 byte) dscf0026.jpg (532998 byte)

Slottet blev opført i perioden 1699 - 1703 som kongeslot, og gennemlevede en omtumlet tilværelse, indtil det i 1865 blev overdraget til Krigsministeriet.
Fra 1868 har slottet dannet rammen om Forsvarets officersskole, der nu har 85 fastansatte og ca. 400 kadetter og elever.
Ud over selve slottet er der også rådighed over tilgrænsende bygninger og anlæg.
Der er i alt et areal på ca. 14.000 kvm, som indgår i det område, der omfattes af skalsikring.

dscf0024.jpg (540485 byte) dscf0021.jpg (595679 byte) dscf0022.jpg (529745 byte) dscf0053.jpg (490421 byte)bild0039.jpg (407217 byte)dscf0045.jpg (595282 byte)dscf0031.jpg (664778 byte)  bild0041.jpg (432368 byte)dscf0047.jpg (482050 byte)dscf0048.jpg (368272 byte)

Dette nationalhistoriske klenodie med 21 historiske rum er åben for publikum dels ved månedlige, offentlige rundvisninger og dels i forbindelse med særlige arrangementer som koncerter og udstillinger.

dscf0054.jpg (541954 byte)    dscf0056.jpg (566975 byte)  Frederiksberg Slot 028.JPG (584973 byte)  dscf0055.jpg (563966 byte)

Slotskirken er både kirke for officersskolen, og almindelig sognekirke for en menighed på 3886 personer i Solbjerg sogn.

Lige som ved de fleste andre offentlige institutioner er der også her en vagtordning
Da det er et militært anlæg, har vagten også en række andre opgaver i forbindelse med den interne sikkerhed og beredskabet overfor uønskede hændelser.
Der er altid mindst 3 bevæbnede personer på vagt og vagtlederne har gennemgået en supplerende beredskabsuddannelse omhandlende bl.a. AMUs vagtlederkursus, udvidet førstehjælp, røgdykkeruddannelse og trafikregulering.
De skal også deltage i bl.a. vedligeholdelseskurser, røgdykkertræning, brandøvelser, rundvisning af indsatshold fra brandvæsnet og andre beredskabsrelaterede opgaver.

Axel Vermehren afslørede hurtigt en store interesse for kunst og kulturhistorie.
Det fremgår også med al tydelighed af hans egen hjemmeside, som kan ses her.
Interessen mærkede vi tydeligt under den meget  grundige gennemgang af slottets lokaliteter.

       Frederiksberg Slot 016.JPG (520964 byte) dscf0035.jpg (431592 byte) Frederiksberg Slot 017.JPG (305952 byte)  dscf0034.jpg (460113 byte) dscf0033.jpg (538583 byte)    

Fra flagterrassen er der i klart vejr udsigt over hele København  

 

    Frederiksberg Slot 034.JPG (374660 byte)  dscf0057.jpg (348536 byte)    DSCF0061.JPG (2681031 byte) dscf0058.jpg (489288 byte)

Omkring 40 personer i et meget berømt baderum, hvor historiens vingesus kræver en vis andagtsfuld ydmyghed, men enkelte skulle lige se om der var vand i karret.

Frederiksberg Slot 022.JPG (497715 byte)  bild0038.jpg (331848 byte)

Vi fik lejlighed til at se dele af slottet, som normalt ikke vises frem, da en række sale er under restaurering

 

den hvide dame.JPG (78675 byte)

Der var dog én beboer, vi ikke fik hilst på!

Se meget mere om slottet på denne hjemmeside

Efter 3 timer på slottet var det tid til frokost, som blev indtaget hos "naboen" nemlig "Konnilds", der er Zoologisk Haves restaurant.

dscf0063.jpg (547766 byte)Frederiksberg Slot 039.JPG (419035 byte) dscf0065.jpg (559162 byte)

Her ventede os flotte anrettede frokosttallerkener som blev serveret i "Zebrastuen" med udsigt til løverne - der dog ikke havde lyst til at posere for os.

Efter frokosten causerede vores medlem overingeniør Peter Hofman-Bang fra Beredskabsstyrelsen i en god times tid over emnet "Ildebrand er ikke som på film" og kom herunder rundt om mange interessante og tankevækkende vinkler på brand og brandforebyggelse.
Han sluttede af med at dække op med en herlig masse materialer som vi kunne plukke frit af.

En god dag sluttede med en kop kaffe, før vi alle drog ud i vinteren igen kl ca. 15:30

tekst og nogle fotos: Niels Erik
flere fotos Grit og Elton