Vort Logo samt link til forsiden                  Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
   
                                                 - at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser                                                       

                                                                        fakta om os     vore møder     vort formål       lidt historie                                 senest opdateret 19. april 2017

Hvem er vi?

Vi er en kreds af personer med vidt forskellig baggrund, men med det til fælles, at vi beskæftiger os med virksomheds beredskab på såvel offentlige som private arbejdspladser. 
Desuden tæller vi mange andre personer, som f. eks. lokale arbejdsmiljøledere og kommunale beredskabschefer blandt vore medlemmer. I øjeblikket er vi godt 100 medlemmer, især øst for Storebælt.

Vi ser landet over flere og flere eksempler på virksomheder og institutioner der på frivillig basis opretter effektive, interne beredskaber, som kan imødegå uønskede hændelser i hverdagen.

Sammenslutningen går stærkt ind for, at disse tiltag i større udstrækning bør støttes lokalt, bl.a. ved at myndighederne også medregner resurserne i den samlede beredskabsplanlægning.
Ud fra denne grundtanke, virker sammenslutningen i dag som et kollegialt forum, hvor personer med tilknytning til interne beredskaber i bredeste forstand, kan samles. Dette afspejles bl.a. i  vedtægternes formålsparagraf.

Hvor og hvordan mødes vi?
Vi mødes fordi vi gennem et lærerigt, hyggeligt og fornøjeligt netværk, ønsker at deltage i denne erfa - gruppe om beredskab.
Du kan få et overblik over vore mange mødeaktiviteterne ved at se hovedpunkt "vore møder" der er
en oversigt over alle vore arrangementer siden Sammenslutningens start i 1985

Medlemsmøderne afholdes typisk på en arbejdsplads, hvor vi - ud over at beskæftige os med det aktuelle emne - også hører om virksomhedens interne beredskab m.v., som grundlag for vor erfaringsudveksling.

Som regel mødes vi sidst på eftermiddagen.
Efter et par timer med fagligt indhold, er der tit mulighed for at kunne udveksle erfaringer under hyggelige og fornøjelige former - ofte over et stykke smørrebrød - før vi tager hjem.
Til enkelte arrangementer er det muligt at have ledsagere med.

Hvad koster det?
Vi har intet indmeldelsesgebyr, men kun et kontingent på 200 kr. for kalenderåret.
Senior medlemmer betaler nedsat kontingent.
I forbindelse med enkelte arrangementer kan der opkræves et gebyr til dækning af de faktiske omkostninger.

Få et historisk tilbageblik her. 

Samarbejde om Virksomhedsberedskab
På initiativ fra Sammenslutningen var en række private og offentlige aktører i 2009 gået sammen i ønsket om at udbrede kendskabet til Virksomhedsberedskab. 
Arbejdspladsens eget beredskab kan være medvirkende til at reducere skader eller tab efter uønskede hændelser, samt reducere samfundets materielle tab ved tilskadekomster og brande.
Der er oprettet en hjemmeside og udarbejdet en folder med henblik på at udbrede kendskabet til virksomhedsberedskab. 
Ved at følge linket kan du se mere om dette.

Sammenslutningen har udarbejdet et generelt forslag vedrørende Virksomhedsberedskab / eget beredskab som kan ses her
Forslaget udmønter de principper og fordele, der oprindeligt er nævnt i § 9 i vejledningen om bedriftværn.

Kontakt:
Du er meget velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger:
Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
mail: kontakt@SAVIB.dk