Vort Logo samt link til forsiden                  Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
   
                                                 - at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser                                                       

                                                                        fakta om os     vore møder     vort formål       lidt historie                                 senest opdateret 19. april 2017

Sammenslutningens formål

Ud fra vores oprindelige baggrund i bedriftværn har sammenslutningen fra 6.marts 2007 dette formål:

Sammenslutningens formål er at fremme medlemmernes viden om oprettelse og drift af virksomhedsberedskaber, for herigennem at minimere virksomhedernes tab ved brand, tilskadekomst, naturkatastrofer og anden fysisk skade.
Formålet søges nået gennem erfaringsudveksling blandt medlemmerne, foredrag, virksomhedsbesøg samt kontakt til foreninger og organisationer med samme formål.
Formålet kan yderligere søges fremmet gennem uddannelsestilbud til såvel ledere som medarbejdere, for der igennem at sikre at virksomhedsberedskabet opfattes som et væsentligt element i virksomhedens Risk Management politik.


Om virksomhedsberedskab

Sammenslutningen går ind for, at flest mulige virksomheder og institutioner har et internt beredskab, samt at disse beredskaber tilpasses behovet på den enkelte arbejdsplads.
Vi er glade for at flere og flere virksomheder og institutioner på frivillig basis opretter effektive, interne beredskaber, som kan imødegå uønskede hændelser i hverdagen. 
klik

- og lidt om bedriftværn

Mange af de nævnte beredskaber udmønter de principper, der er nævnt i § 9 i vejledning om bedriftværn, hvor der opregnes en række fordele ved et bedriftværnets anvendelse i fredstid. Bedriftværn var en videreførelse af de interne beredskaber, som enten opstod spontant eller blev pålagt fra myndighedernes side i løbet af 2.den verdenskrig. 
Den første lovgivning omkring bedriftværn, som det kendes i dag, kom i Civilforsvarsloven i 1951, men først med Beredskabsloven i 1992 blev bekendtgørelse nr. 348 af 11. juni 1998 om bedriftværn udformet som vi ser den nu.
Bekendtgørelsen, der stadig er gældende, er uddybet i Beredskabsstyrelsens Vejledning om Bedriftværn,
Der er også udfærdiget nogle foldere, som beskriver de forskellige typer af bedriftværn.