Vort Logo samt link til forsiden                  Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
   
                                                 - at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser                                                       

                                                                        fakta om os     vore møder     vort formål       lidt historie                                 senest opdateret 19. april 2017

Historisk tilbageblik

På initiativ af den daværende chef for Slotsholmens Bedriftværn, Niels Erik Bølling, blev Bedriftværnslederklubben for Storkøbenhavn, (BVNL) stiftet den 27. august 1985, ved et møde ved Civilforsvaret for Storkøbenhavn (nu Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter), hvor 52 af de fremmødte 67 deltagere straks tegnede sig som medlemmer. Klubben blev oprettet efter forbillede af Bedriftværnslederklubben i Århus, der blev stiftet i 1961.

I årene efter havde de to klubber et nært samarbejde med henblik på at formulere og koordinere vore forslag og ønsker til beredskabsmyndighederne.
Derfor besluttede de to klubber i starten af 1990'erne at ændre navnet til: Sammenslutningen af Bedriftværnsledere, (SaB) hhv. Storkøbenhavn / Sjælland (øst) og Jylland - Fyn (vest), for derved at kunne fremstå som én enhed overfor omverdenen. 
Navneændringerne berørte ikke de hidtidige klubbers suverænitet.

I 2007 blev det "øst for Storebælt" besluttet igen at ændre navnet til Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab, (SAVIB) for derved at tydeliggøre den betydning, beredskabsforanstaltninger på den enkelte arbejdsplads har i hverdagen. Dette er uddybet i vores formålsparagraf.

Desværre har man besluttet at nedlægge den oprindelige forening "vest for Storebælt", så derfor dækker Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab nu hele landet. Vi har i øjeblikket godt 100 medlemmer især fra det Sjællandske område.

At vort virke har haft betydning for bedriftværnene og senere især virksomhedernes egne beredskaber, viser bl.a. nogle af de aktiviteter, vi er involveret i:

  • nær kontakt til Beredskabsforbundets landsledelse. 
  • delegeret i Beredskabsforbundets landsråd. 
  • samarbejde med flere kommunale redningsberedskaber. 
  • samarbejde med tilsvarende organisationer i Norden. 
  • kontakter til Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen m.fl. for at fremme vore synspunkter.

Et medlemskab giver dig blandt andet:

  • adgang til at deltage i vore kollegiale møder og arrangementer omkring aktuelle emner, ofte på arbejdspladser, hvis beredskab vi samtidig hører lidt om.
  • direkte indflydelse på holdning og arbejde omkring virksomhedernes interne beskyttelse. 
  • adgang til at trække på kollegers erfaringer. Mange har fået værdifulde tips ved at tale med en kollega, der har haft samme problemer, som du måske har. Denne værdifulde "videnbank" står til din rådighed.

Se en oversigt over alle vore møder øst for Storebælt siden stiftelsen i 1985